Ogłoszenie w sprawie I Ns 416/17

 

W dniu 7 marca 2018 r. Sąd Rejonowy w Pabianicach I Wydział Cywilny w sprawie sygn. akt  I Ns 416/17 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Irenie Teresie Biernackiej, córce Otto i Heleny,  numer PESEL 38020506167, zmarłej dnia 11 stycznia 2017 roku w Pabianicach, ostatnio stale zamieszkałej w Dłutowie.

Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć do Sądu Rejonowego w Pabianicach wniosek o spis inwentarza spadku po Irenie Teresie Biernackiej.

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 416/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-04-06
Publikacja w dniu:
2018-04-06
Opis zmiany:
b/d