Ogłoszenie w sprawie I Ns 44/19

Przed Sądem Rejonowym w Pabianicach pod sygn. akt I Ns 44/19, toczy się postępowanie z wniosku Małgorzaty Okrojek o stwierdzenie nabycia przez Adelę Budziewicz w drodze zasiedzenia własności nieruchomości położonej w Pabianicach przy ulicy Podmiejskiej 29 składającej się z działki oznaczonej numerem 181 o powierzchni 250 mkw, dla której nie została urządzona księga wieczysta. Sąd wzywa osoby zainteresowane, aby w ciągu 3 miesięcy od opublikowania ogłoszenia zgłosiły i udowodniły swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie.

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 44/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-03-18
Publikacja w dniu:
2019-03-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-03-18
Publikacja w dniu:
2019-03-18
Opis zmiany:
b/d