Ogłoszenie w sprawie I Ns 448/17

Przed Sądem Rejonowym w Pabianicach, pod sygn. akt I Ns 448/17, toczy się postępowanie z wniosku Wiesławy Szuster i Sławomira Szustera o stwierdzenie nabycia przez nich w drodze zasiedzenia własności - będącej w posiadaniu wnioskodawców - nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Reymonta 20A, dla której prowadzona jest księga wieczysta LD1P/00000955/6.  Sąd wzywa osoby zainteresowane, aby w ciągu 3 miesięcy od opublikowania ogłoszenia zgłosiły i udowodniły swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie.”

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 448/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-11-23
Publikacja w dniu:
2017-11-23
Opis zmiany:
b/d