Ogłoszenie w sprawie I Ns 46/20

W Sądzie Rejonowym w Pabianicach w I Wydziale Cywilnym w sprawie o sygnaturze akt I Ns 46/20, toczy się postępowanie z wniosku Pelagii Opolskiej z udziałem Krystyny Pietruszyńskiej, Wojciecha Nowakowskiego i Magdaleny Nowakowskiej o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Pabianicach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 47, obręb 4, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 155, o powierzchni 2.674 m.kw., dla której to nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych w sprawie - aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia, zgłosili się i wykazali prawo własności nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie, Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 46/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2020-07-16
Publikacja w dniu:
2020-07-16
Opis zmiany:
b/d