Ogłoszenie w sprawie I Ns 468/18

 

Dnia 12 grudnia 2018 roku

Postanowienie

           

  1. stwierdzić, że spadek po Adamie Kupś, synu Włodzimierza i Janiny, zmarłym w dniu 29 maja 2014 roku w Łodzi, ostatnio stale zamieszkałym w Pabianicach, na podstawie ustawy nabyła Gmina Miejska Pabianice z dobrodziejstwem inwentarza;
  1. sporządzić spis inwentarza spadku po Adamie Kupś, synu Włodzimierza i Janiny,  numer PESEL 76110105834, zmarłym w dniu 29 maja 2014 roku w Łodzi, ostatnio stale zamieszkałym w Pabianicach;
  2. zlecić wykonanie spisu inwentarza spadku po Adamie Kupś Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Marcie Kopias.

 

Sąd Rejonowy w Pabianicach I Wydział Cywilny informuje o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Adamie Kupś, synu Włodzimierza i Janiny,  numer PESEL 76110105834, zmarłym w dniu 19 maja 2014 roku w Łodzi, ostatnio stale zamieszkałym w Pabianicach.

Sąd poucza, że spadkobiercy, osoby uprawnione do zachowku lub zapisobiercy, wykonawcy testamentu, wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (art. 6381 § 4 kpc),

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 468/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-01-10
Publikacja w dniu:
2019-01-10
Opis zmiany:
b/d