Ogłoszenie w sprawie I Ns 474/20

W dniu 08 lipca 2020 roku w Sądzie Rejonowym w  Pabianicach w sprawie I Ns 474/20 zostało wydane postanowienie o treści:

zarządzić ogłoszenie o złożeniu przez Magdalenę Rybak i Macieja Sobolewskiego wykazu inwentarza spadku po Zenonie Sobolewskim,  synu Tadeusza i Wandy, PESEL 55040205391, zmarłym w dniu 2 stycznia 2016 roku w Pabianicach, ostatnio stale zamieszkałemu w Pabianicach, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń  Sądu Rejonowego w Pabianicach na okres trzech miesięcy, pouczając, iż ze złożonym wykazem może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, zaś osoby wymienione w art. 637 § 1 k.p.c. mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 474/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2020-07-15
Publikacja w dniu:
2020-07-15
Opis zmiany:
b/d