Ogłoszenie w sprawie I Ns 496/19

Sąd Rejonowy w Pabianicach I Wydział Cywilny zawiadamia o toczącym się postępowaniu z wniosku Gminy Miejskiej Pabianice z udziałem Skarbu Państwa-Starosty Pabianickiego (sygnatura akt I Ns 496/19) o stwierdzenie nabycia spadku po Pauline Weissbach z domu Pfeiffer, urodzonej 16 grudnia 1891 roku w Łodzi, zmarłej 19 lutego 1980 roku w Lüneburgu w Niemczech, ostatnio stale zamieszkałej w Lüneburgu przy ulicy Wichernstrasse 34; dotychczas ustalono, że w skład spadku wchodzi wynoszący 1/8 udział w nieruchomości położonej w Pabianicach w postaci działki nr 247 o powierzchni 0,0246 ha, objętej księgą wieczystą numer LD1P/00011261/4;

Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy zgłosili się do Sądu i wykazali swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia praw spadku po wyżej wymienionej spadkodawczyni.

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 496/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2020-07-13
Publikacja w dniu:
2020-07-13
Opis zmiany:
b/d