Ogłoszenie w sprawie I Ns 506/17

Dnia 10.01.2018 roku Sąd Rejonowy w Pabianicach I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Justyny Malinowskiej i  Moniki Christie wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Janie Kruku, synu Lucjana i Anny,  numer PESEL 56010326254, zmarłym dnia 13 stycznia 2017 roku w Pabianicach, ostatnio stale zamieszkałym w Pabianicach.

Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

Spadkobiercy, osoby uprawnione do zachowku lub zapisobiercy, wykonawcy testamentu, wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (art. 6381 § 4 kpc)

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 506/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-02-09
Publikacja w dniu:
2018-02-09
Opis zmiany:
b/d