Ogłoszenie w sprawie I Ns 511/18

W sprawie I Ns 511/18 z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych sąd nakazał sporządzenie spisu inwentarza po Piotrze Chlebiczu, zmarłym dnia 31 sierpnia 2016 r., Pesel 90060412079, synu Ireneusza i Grażyny, ostatnio stale zamieszkałym w Dłutowie. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 511/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-11-07
Publikacja w dniu:
2018-11-07
Opis zmiany:
b/d