Ogłoszenie w sprawie I Ns 522/20

Postanowieniem z dnia 12 sierpnia 2020 roku wydanym w sprawie I Ns 522/20 Sąd Rejonowy w Pabianicach orzekł o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Ryszardzie Jerzym Dysterhefcie, synu Jerzego i Marianny z domu Zawierucha, numer PESEL 52041900715 zmarłym dnia 2 września 2017 roku w Pabianicach, ostatnio stale zamieszkałym w Dłutowie przy ulicy Głównej 22;

Spadkobiercy, osoby uprawnione do zachowku lub zapisobiercy, wykonawcy testamentu, przedstawiciele tymczasowi spadkodawcy oraz wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (art. 6381 § 4 kpc)

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 522/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2020-09-08
Publikacja w dniu:
2020-09-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2020-09-08
Publikacja w dniu:
2020-09-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2020-09-08
Publikacja w dniu:
2020-09-08
Opis zmiany:
b/d