Ogłoszenie w sprawie I Ns 560/19

Sąd Rejonowy w Pabianicach I Wydział Cywilny wydał w dniu 9 października 2019 roku postanowienie w zakresie zezwolenia Województwu Łódzkiemu-Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Łodzi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 10.542  (dziesięć tysięcy pięćset czterdzieści dwa) złote z tytułu odszkodowania ustalonego w decyzji Wojewody Łódzkiego nr GN-V.7570.516.2015.EKo z dnia 6 marca 2019 r., z zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wypłacona podmiotowi, który wykaże prawo własności na dzień 5 listopada 2015 roku do nieruchomości położonej w obrębie 12 miasto Rzgów, powiecie łódzkim wschodnim, oznaczonej jako działka nr  2070/1 o powierzchni 0,0040 ha.

 

Związku z powyższym wzywa się wszystkich właścicieli nieruchomości  do odbioru depozytu w terminie 3 lat od dnia dokonania ogłoszenia pod rygorem likwidacji depozytu

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 560/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-11-15
Publikacja w dniu:
2019-11-15
Opis zmiany:
Publikacja ogłoszenia