Ogłoszenie w sprawie I Ns 569/19

Sąd Rejonowy w Pabianicach I Wydział Cywilny zawiadamia o toczącym się postępowaniu z wniosku Marty Dominiak z udziałem Roberta Dominiaka (sygnatura akt I Ns 569/19) o stwierdzenie nabycia spadku po Mariannie Dominiak z domu Stępiń, córce Wawrzyńca i Marianny z domu Sygdziak, urodzonej 28 sierpnia 1919 roku w miejscowości Dobra, zmarłej 13 sierpnia 2012 roku w Pabianicach, ostatnio stale zamieszkałej w Pabianicach przy ulicy Grota-Roweckiego 17/51; dotychczas ustalono, że w skład spadku wchodzi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu położonego w Pabianicach przy ulicy Grota-Roweckiego 17/51;

Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy zgłosili się do Sądu i wykazali swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia praw spadku po wyżej wymienionej spadkodawczyni, a prawa do spadku zostaną stwierdzone na rzecz spadkobierczyni testamentowej Marty Dominiak

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 569/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2020-01-23
Publikacja w dniu:
2020-01-23
Opis zmiany:
Publikacja ogłoszenia