Ogłoszenie w sprawie I Ns 589/18

W dniu 1 października 2018 roku Sąd Rejonowy w Pabianicach I Wydział Cywilny wydał postanowienie w sprawie z wniosku Szymona Malinowskiego i Mateusza Malinowskiego sygn. akt I Ns 589/18 o sporządzenie spisu inwentarza spadku po Jadwidze Pięcie, mocą którego postanowił  sporządzić spis inwentarza spadku po Jadwidze Pięcie, córce Ryszarda i Stanisławy, numer PESEL 48060510143, zmarłej dnia 22 lipca 2015 roku w Pabianicach, ostatnio stale zamieszkałej w Pabianicach.

Sąd jednocześnie poucza, że spadkobiercy, osoby uprawnione do zachowku lub zapisobiercy, wykonawcy testamentu, wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (art. 6381 § 4 kpc)

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 589/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-10-10
Publikacja w dniu:
2018-10-10
Opis zmiany:
b/d