Ogłoszenie w sprawie I Ns 591/20

W dniu 17 sierpnia 2020 roku Elżbieta Podsiadły złożyła w Sądzie Rejonowym w Pabianicach (sygn. akt  I Ns 591/20) wykaz inwentarza spadku po Annie Hak z domu Kuchciak numer PESEL 23121708963, zmarłej w dniu 24 października 2016 roku w Łodzi, ostatnio stale zamieszkałej w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego numer 11 lokal numer 2.

Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć do Sądu Rejonowego w Pabianicach wniosek o sporządzenie spisu inwentarza spadku po Annie Hak.”

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 591/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2020-09-08
Publikacja w dniu:
2020-09-08
Opis zmiany:
b/d