Ogłoszenie w sprawie I Ns 611/18

Sąd Rejonowy w Pabianicach I Wydział Cywilny zawiadamia o toczącym się postępowaniu z wniosku Eugenii Kardas z udziałem Adeli Świtalskiej, Andrzeja Pacześniaka, Wandy Ośki, Marcina Klawe, Aleksandry Klawe, Beaty Pacześniak, Ewy Pogorzelskiej, Eweliny Dunaj, Jerzego Bąkały, Artura Bąkały, Anny Brzezińskiej, Jacka Jarmolińskiego, Aliny Jarmolińskiej, Małgorzaty Domeradzkiej, Krystyny Biesiady, Wiesława Jarmolińskiego, Urszuli Jarmolińskiej-Szmechtyk, Magdaleny Jarmolińskiej-Tulinek, Kingi Jarmolińskiej-Pladek, Doroty Skalskiej, Zbigniewa Bąkały, Małgorzaty Borowik, Katarzyny Torzewskiej, Krzysztofa Kardasa, Sylwestra Kardasa, Jarosława Pacześniaka, Sławomira Pacześniaka, Tomasza Bąkały, Henryka Bąkały, Elżbiety Bąkały, Remigiusza Górskiego, Barbary Bąkały, Zenobii Pacześniak i Anny Bąkały (sygnatura akt I Ns 611/18) o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Starowa Góra gmina Rzgów przy ulicy Centralnej 123, składającej się z działki ewidencyjnej numer 603 o powierzchni 0,1486 ha, stanowiącej część nieruchomości objętej księgą wieczystą numer LD1P/00006572/9 o powierzchni 1,5400 ha, zabudowanej domem mieszkalnym posiadanej obecnie przez Eugenię Kardas;

Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy zgłosili się do Sądu i wykazali swoje prawa do opisanej powyżej nieruchomości, gdyż w przeciwnym wypadku mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzeniu zasiedzenia, co może prowadzić do stwierdzenia zasiedzenia nieruchomości na rzecz Eugenii Kardas i Wiesława Kardasa"

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 611/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-04-10
Publikacja w dniu:
2019-04-10
Opis zmiany:
b/d