Ogłoszenie w sprawie I Ns 633/20

W sprawie sygn. akt I Ns 633/20 Aurelia Brandebura złożyła wykaz inwentarza po  Annie Hak z domu Kuchcik, nr PESEL 23121708963, zmarłej dnia 24 października 2016r., ostatnio stale zamieszkałej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Piłsudskiego 11/2.

Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 633/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2020-09-15
Publikacja w dniu:
2020-09-15
Opis zmiany:
b/d