Ogłoszenie w sprawie I Ns 635/17

Przed Sądem Rejonowym w Pabianicach w  sprawie I Ns 635/17 z wniosku Pawła Raźniewskiego przy udziale Jacka Raźniewskiego, rozpoznano sprawę o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Marianie Raźniewskim, ostatnio zamieszkałym w Pabianicach, PESEL 30042706417, zmarłym dnia 30 kwietnia 2017 roku w Pabianicach, w sprawie tej złożono wykaz inwentarza po zmarłym. Sąd poucza o możliwości zapoznania się ze złożonym inwentarzem w Sądzie przez każdą osobę, która dostatecznie uzasadni swój interes. Sąd poucza, że spadkobiercy, osoby uprawnione do zachowku, zapisobiercy, wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza oraz uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych, długi spadkowe.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 635/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-05-16
Publikacja w dniu:
2018-05-16
Opis zmiany:
b/d