Ogłoszenie w sprawie I Ns 688/18

Postanowieniem z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie I Ns 688/18 Sąd Rejonowy w Pabianicach zezwolił Pabianickim Zakładom Farmaceutycznym Polfa S.A. na złożenie do depozytu sądowego kwoty 65.582,50 ( sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa 50/100 ) złote w gotówce, tytułem zapłaty wynagrodzenia za przymusowo wykupione 1850 ( tysiąc osiemset pięćdziesiąt ) akcji spółki Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. z siedzibą w Pabianicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego , prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieście w Łodzi, pod numerem KRS 0000153751, serii A, o numerach od 013688551 do 013690400, o wartości nominalnej 10 zł, których właścicielem, zgodnie z treścią księgi akcyjnej do chwili wykupu była Agnieszka Skrzypczak. Kwota z depozytu może zostać wypłacona Agnieszce Skrzypczak lub jej następcy prawnemu.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 688/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-02-21
Publikacja w dniu:
2019-02-21
Opis zmiany:
b/d