Ogłoszenie w sprawie I Ns 699/19

W dniu 14 listopada 2019 roku Sąd Rejonowy w Pabianicach Wydział I Cywilny
w sprawie I Ns 699/19 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Grzegorzu Tadeuszu Zimoniu nr PESEL 61102807258, synu Edwarda i Teodozji, zmarłemu w dniu 7 października 2016 r., ostatnio stale zamieszkałemu w miejscowości Rydzyny w gminie Pabianice, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Pabianicach - na okres jednego miesiąca.

Pouczenie

Sąd poucza, że spadkobiercy, osoby uprawnione do zachowku lub zapisobiercy, wykonawcy testamentu, wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (art. 6381 § 4 k.p.c.),

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 699/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-11-19
Publikacja w dniu:
2019-11-19
Opis zmiany:
Publikacja ogłoszenia