Ogłoszenie w sprawie I Ns 71/18 - 2

„Postanowieniem z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie I Ns 71/18 Sąd Rejonowy w Pabianicach zezwolił Gminie Dłutów na złożenie do depozytu sądowego kwoty 6142 ( sześć tysięcy sto czterdzieści dwa ) złote stanowiącej odszkodowanie określone decyzją Starosty Pabianickiego z dnia 29 grudnia 2017 r. znak GG.683.25.2017 za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w gminie Dłutów, działka nr 148/1 o powierzchni 0,0207 ha, obręb 20 Świerczyna, która stała się własnością Gminy Dłutów. Odszkodowanie z depozytu może zostać wypłacone osobie, która wykaże prawo własności do wyżej opisanej nieruchomości według stanu na dzień 20 października 2016 r.”  

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 71/18 - 2

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-08-24
Publikacja w dniu:
2018-08-24
Opis zmiany:
Publikacja ogłoszenia