Ogłoszenie w sprawie I Ns 73/18

Postanowieniem z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie I Ns 73/18 Sąd Rejonowy w Pabianicach zezwolił Gminie Dłutów na złożenie do depozytu sądowego kwoty 415 (czterysta piętnaście) złotych stanowiącej odszkodowanie określone decyzją Starosty Pabianickiego z dnia 29 grudnia 2017r. znak GG.683.25.2017 za nieruchomość położoną w gminie Dłutów, oznaczoną na mapie nr ewid. P.1008.2015.3577 sporządzonej w dniu 31.12.2015r. jako działka nr 182/1 o powierzchni 0,0007 ha, objętą decyzją Starosty Pabianickiego Nr 2/2016 znak: AB.6740.421.2016 z dnia 24 października 2016r. Odszkodowanie z depozytu może zostać wypłacone osobie, której w dniu 24 października 2016r. służyło prawo własności nieruchomości opisanej w punkcie pierwszym. Sąd wzywa wierzyciela do odbioru depozytu.

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 73/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-12-06
Publikacja w dniu:
2018-12-06
Opis zmiany:
b/d