Ogłoszenie w sprawie I Ns 732/19

W sprawie sygn. akt I Ns 732/19 sąd nakazał sporządzenie spisu inwentarza po  Elżbiecie Czesławie Niewiadomskiej nr PESEL 54043007940, córce Józefa i Weroniki, zmarłej w dniu 28 września 2016 r., ostatnio stale zamieszkałej w Pabianicach.

       Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 732/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-12-04
Publikacja w dniu:
2019-12-04
Opis zmiany:
Publikacja ogłoszenia