Ogłoszenie w sprawie I Ns 775/18

Sąd Rejonowy w Pabianicach I Wydział Cywilny zawiadamia o toczącym się postępowaniu z wniosku Moniki Bartosiewicz, Malwiny Wilczyńskiej-Dziubek, Agnieszki Krysztofińskiej i Justyny Ostrowskiej z udziałem Roberta Bartosiewicza, Michała Dziubka, Danuty Ożarowskiej i Czesławy Przedmojskiej (sygnatura akt I Ns 775/18) o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości  Dłutów przy ulicy Pabianickiej 12, składającej się z działki ewidencyjnej numer 53 o powierzchni 0,1400 ha, dla której nie została założona księga wieczysta ani zbiór dokumentów, zabudowanej domem drewnianym i komórkami murowanymi, posiadanej obecnie przez Monikę Bartosiewicz, Malwinę Wilczyńską-Dziubek, Agnieszkę Krysztofińską i Justynę Ostrowską;

Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy zgłosili się do Sądu i wykazali swoje prawa do opisanej powyżej nieruchomości, gdyż w przeciwnym wypadku mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzeniu zasiedzenia, co może prowadzić do stwierdzenia zasiedzenia nieruchomości na rzecz Moniki Bartosiewicz, Roberta Bartosiewicza, Michała Dziubka, Malwiny Wilczyńskiej-Dziubek, Agnieszki Krysztofińskiej, Justyny Ostrowskiej i Kazimierza Wilczyńskiego z dniem 21 czerwca 2014 roku.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 775/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-01-07
Publikacja w dniu:
2019-01-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-01-04
Publikacja w dniu:
2019-01-04
Opis zmiany:
b/d