Ogłoszenie w sprawie I Ns 778/18

Przed Sądem Rejonowym w Pabianicach, pod sygn. akt I Ns 778/18, toczy się postępowanie z wniosku Gminy Miejskiej Pabianice o stwierdzenie nabycia spadku po Władysławie Mackiewiczu synu Piotra i Jadwigi, zmarłym w dniu 29 czerwca 1987r. w Pabianicach, ostatnio stale zamieszkałym w Pabianicach oraz spadku po Helenie Mackiewicz córce Wawrzyńca i Stanisławy, zmarłej w dniu 30 grudnia 1994r. w Pabianicach, ostatnio stale zamieszkałej w Pabianicach. W skład spadków wchodzą udziały we współwłasności nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta LD1P/00009759/5. Sąd wzywa spadkobierców, aby w ciągu 3 miesięcy od opublikowania ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 778/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-01-04
Publikacja w dniu:
2019-01-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-01-04
Publikacja w dniu:
2019-01-04
Opis zmiany:
b/d