Ogłoszenie w sprawie I Ns 802/17

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Marzeny Kukuły - pracownika Sądu Rejonowego w Pabianicach adres dla doręczeń: Pabianice ul. Partyzancka 105/127 do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Pabianicach nieznanej z miejsca pobytu Małgorzaty Nickolai w sprawie z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.
 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 802/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-04-25
Publikacja w dniu:
2018-04-25
Opis zmiany:
b/d