Ogłoszenie w sprawie I Ns 807/19

Przed Sądem Rejonowym w Pabianicach, pod sygn. akt I Ns 807/19. toczy się postępowanie z wniosku Marcina Marciniaka o stwierdzenie nabycia przez Zbigniewa Marciniaka w drodze zasiedzenia udziałów we współwłasności nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Chłodnej 3. dla której prowadzona jest księga wieczysta LD1P/00002151/4. które służyły Annie Krasoń i Janinie Kuszaj lub Janinie Fijałkowskiej. Sąd wzywa osoby zainteresowane, aby w ciągu 3 miesięcy od opublikowania ogłoszenia zgłosiły i udowodniły swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie.

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 807/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2020-05-21
Publikacja w dniu:
2020-05-21
Opis zmiany:
b/d