Ogłoszenie w sprawie I Ns 821/19

Sąd Rejonowy w Pabianicach w I Wydziale Cywilnym w składzie następującym:

            Przewodniczący: Sędzia Katarzyna Huziuk-Muszyńska

po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2019 roku w Pabianicach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Dominiki Witczak

o złożenie wykazu inwentarza po Dariuszu Michale Witczaku

 

postanawia:

 

zarządzić ogłoszenie o złożeniu przez Dominikę Witczak wykazu inwentarza spadku po Dariuszu Michale Witczaku,  numer PESEL 56100803290, synu Leszka i Krystyny, zmarłemu dnia 8 października 2019 roku, ostatnio stale zamieszkałemu w Pabianicach, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń  Sądu Rejonowego w Pabianicach na okres trzech miesięcy, pouczając, iż ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, zaś osoby wymienione w art. 637 § 1 k.p.c. mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza spadku po Dariuszu Michale Witczaku.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 821/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-11-19
Publikacja w dniu:
2019-11-19
Opis zmiany:
Publikacja ogłoszenia