Ogłoszenie w sprawie I Ns 86/18

W dniu 15 lutego 2018 roku w sprawie  z wniosku Pabianickich Zakładów Graficznych Spółce Akcyjnej w likwidacji w Pabianicach z udziałem nieznanych spadkobierców Edwardy Piechury o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego wydano postanowienie o treści:

zezwolić Pabianickim Zakładom Graficznym Spółce Akcyjnej w likwidacji w Pabianicach na złożenie do depozytu sądowego kwotę 641,46 (sześćset czterdzieści jeden 46/100) złotych z tytułu niepodjętych przez Edwardę Jadwigę Piechurę środków pieniężnych powstałych z podziału pomiędzy akcjonariuszami majątku pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli zgodnie z art. 474 k.s.h., z zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wypłacona spadkobiercom Edwardy Jadwigi Piechury z domu Grabińskiej, córki Feliksa i Edwarda, zmarłej 23 czerwca 2008 roku, którzy przedstawią akt poświadczenia dziedziczenia lub prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku potwierdzające dziedziczenie po zmarłym wierzycielu.

            Sąd wzywa spadkobierców Edwardy Piechury do odbioru depozytu w terminie 3 lat od dnia dokonania ogłoszenia pod rygorem likwidacji depozytu.

 

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 86/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-07-06
Publikacja w dniu:
2018-07-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-07-06
Publikacja w dniu:
2018-07-06
Opis zmiany:
b/d