Ogłoszenie w sprawie I Ns 862/18

Sąd Rejonowy w Pabianicach w dniu 20 maja 2020 r. w sprawie I Ns 862/18 wydał postanowienie o sporządzeniu uzupełniającego spisu inwentarza po Janie Adamiaku synu Stefana i Marianny PESEL 50062400274, zmarłym w  dniu 16 maja 2015 r., w Pabianicach, ostatnio zamieszkałym  ul. Bugaj 78 m. 37, 95-200 Pabianice, w sporządzaniu spisu inwentarza może brać udział każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy,  w szczególności może zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 862/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2020-05-22
Publikacja w dniu:
2020-05-22
Opis zmiany:
b/d