Ogłoszenie w sprawie I Ns 868/18

Przed Sądem Rejonowym w Pabianicach, pod sygn. akt I Ns 868/18, toczy się postępowanie z wniosku Gminy Konstantynów Łódzki o stwierdzenie nabycia przez wnioskodawczynię w drodze zasiedzenia własności - będącej w posiadaniu wnioskodawczym - nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Moniuszki, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 289/2, o powierzchni 0,1909 ha, dla której nie została urządzona księga wieczysta. Sąd wzywa osoby zainteresowane, aby w ciągu 3 miesięcy od opublikowania ogłoszenia zgłosiły i udowodniły swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 868/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-12-06
Publikacja w dniu:
2018-12-06
Opis zmiany:
b/d