Ogłoszenie w sprawie I Ns 894/18

Przed Sądem Rejonowym w Pabianicach, pod sygn. akt I Ns 894/18, toczy się postępowanie z wniosku Gminy Miejskiej Pabianice o stwierdzenie nabycia spadku po Jerzym Chachulskim synu Ignacego i Stanisławy, zmarłym w dniu 7 grudnia 2017r. w Pabianicach, ostatnio stale zamieszkałym w Pabianicach. Sąd wzywa spadkobierców, aby w ciągu 3 miesięcy od opublikowania ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 894/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-07-17
Publikacja w dniu:
2019-07-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-07-12
Publikacja w dniu:
2019-07-12
Opis zmiany:
Publikacja ogłoszenia