Ogłoszenie w sprawie I Ns 91/18

W dniu 10 kwietnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Pabianicach I Wydział Cywilny w sprawie sygn. akt  I Ns 91/18 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Beacie Krajewskiej z domu Feliksińskiej, córce Tadeusza i Jadwigi, numer PESEL 68052301647, zmarłej w dniu 22 stycznia 2016 roku w Łodzi, ostatnio stale zamieszkałej w Pabianicach przy ulicy Kopernika 24/1.

Spadkobiercy, osoby uprawnione do zachowku lub zapisobiercy, wykonawcy testamentu, wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (art. 6381 § 4 kpc).

 

 

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 91/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-04-17
Publikacja w dniu:
2018-04-17
Opis zmiany:
b/d