Ogłoszenie w sprawie I Ns 944/17

W dniu 5 grudnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Pabianicach I Wydział Cywilny wydał postanowienie w sprawie z wniosku Powiatu Pabianickiego – Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach sygn. akt I Ns 944/17 z udziałem Gminy Miejskiej Pabianice, Zofii Lejtkowskiej, Kazimierza Węgrowskiego, Henryki Zielińskiej, Danuty Zielińskiej, Zbigniewa Zielińskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Szydłowskiej, mocą którego na podstawie art. 359 § 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. uchylił postanowienie Sądu Rejonowego w Pabianicach wydane w niniejszej sprawie w dniu 16 marca 2018 roku o sporządzeniu spisu inwentarza po Stanisławie Szydłowskiej numer PESEL 26090706721 zmarłej dnia 15 października 2012 roku w Pabianicach, ostatnio stale zamieszkałej w Pabianicach.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 944/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-01-10
Publikacja w dniu:
2019-01-10
Opis zmiany:
b/d