Ogłoszenie w sprawie I Ns 944/17

W dniu 16 marca 2018 roku Sąd Rejonowy w Pabianicach I Wydział Cywilny w sprawie sygn. akt  I Ns 944/17 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Stanisławie Szydłowskiej z domu Węgrowskiej, córce Bolesława i Zofii,  numer PESEL 26090706721, zmarłej dnia 15 października 2012 roku w Pabianicach, ostatnio stale zamieszkałej w Pabianicach.

Spadkobiercy, osoby uprawnione do zachowku lub zapisobiercy, wykonawcy testamentu, wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (art. 6381 § 4 kpc).

 

 

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 944/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-04-17
Publikacja w dniu:
2018-04-17
Opis zmiany:
b/d