Ogłoszenie w sprawie I Ns 944/17

Sąd Rejonowy w Pabianicach I Wydział Cywilny zawiadamia o toczącym się postępowaniu z wniosku Powiatu Pabianickiego z udziałem Gminy Miejskiej Pabianice, Zofii Lejtkowskiej, Kazimierza Węgrowskiego, Henryka Zielińskiego, Danuty Zielińskiej i Zbigniewa Zielińskiego (sygnatura akt I Ns 944/17) o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Szydłowskiej z domu Węgrowskiej, córce Bolesława i Zofii, urodzonej 7 września 1926 roku w miejscowości Downary, zmarłej dnia 15 października 2012 roku w Pabianicach, ostatnio stale zamieszkałej w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach; jedynym dotychczas ustalonym składnikiem majątku spadkowego po wnioskodawczyni jest kwota 610,61 (sześćset dziesięć i 61/100) złotych złożona na rachunku depozytowym Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach;

Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy zgłosili się do Sądu i wykazali swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia praw spadku po wyżej wymienionej spadkodawczyni.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 944/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2020-01-28
Publikacja w dniu:
2020-01-28
Opis zmiany:
Publikacja ogłoszenia