Ogłoszenie w sprawie I Ns 949/18

Postanowieniem z dnia 30 stycznia 2019 roku wydanym w sprawie I Ns 949/18 Sąd Rejonowy w Pabianicach orzekł o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Mariannie Basiakowskiej z domu Ceglarskiej, córce Andrzeja i Marianny z domu Gałek,  numer PESEL 31033109529, zmarłej dnia 9 września 2018 roku w Pabianicach, ostatnio stale zamieszkałej w Konstantynowie Łódzkim; wykonanie spisu inwentarza spadku po Mariannie Basiakowskiej Sąd zlecił Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Marcie Kopias.

Spadkobiercy, osoby uprawnione do zachowku lub zapisobiercy, wykonawcy testamentu, wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (art. 6381 § 4 kpc)

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 949/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-02-28
Publikacja w dniu:
2019-02-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-02-28
Publikacja w dniu:
2019-02-28
Opis zmiany:
b/d