Ogłoszenie w sprawie I Ns 954/19

Postanowieniem z dnia 8 stycznia 2020 roku wydanym w sprawie I Ns 954/19 Sąd Rejonowy w Pabianicach orzekł o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Cezarym Marku Packim, synu Wandy i Bogdana, numer PESEL 61060310179, zmarłym dnia 20 listopada 2016 roku w Pabianicach, ostatnio stale zamieszkałym w Pabianicach przy ulicy Zamkowej 66 m 13.

 

Pouczenie:

Spadkobiercy, osoby uprawnione do zachowku lub zapisobiercy, wykonawcy testamentu, przedstawiciele tymczasowi spadkodawcy oraz wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (art. 6381 § 4 kpc)”.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 954/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2020-01-15
Publikacja w dniu:
2020-01-15
Opis zmiany:
Publikacja ogłoszenia