Ogłoszenie w sprawie I Ns 957/19

W Sądzie Rejonowym w Pabianicach, I Wydziale Cywilnym, w sprawie o sygn. akt I Ns 957/19, toczy się postępowanie z wniosku Alior Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z udziałem Gminy Miejskiej Pabianice o stwierdzenie nabycia spadku po Adamie Holdfajer, synu Tadeusza i Marianny, zmarłym w dniu 29 marca 2018 r. w Pabianicach, ostatnio stale zamieszkałym w Pabianicach przy ul. Garncarskiej 21/13. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia, zgłosili się do sądu, w którym toczy się postępowanie (Pabianice, ul. Partyzancka 105/127) i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 957/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2020-06-09
Publikacja w dniu:
2020-06-09
Opis zmiany:
b/d