Ogłoszenie w sprawie Km 6718/16 i inne

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Gabriel Pietrasik Kancelaria Komornicza nr VI w Pabianicach  zawiadamia,że w dniu 21.05.2019r. w Sądzie Rejonowym w Pabianicach, ul.Partyzancka 105, sala Nr VI-VII odbędzie się  I     L I C Y T A C J A    NIERUCHOMOŚCI (prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych działek gruntu)

o godz.11:00

nieruchomości położonej w Pabianicach, ul.Barucha 36A  zapisanej  KW  LD1P/00013855/9

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę   3.000,00 zł.

Cena  wywołania  wynosi   2.250,00 zł.

Przystępujący  do licytacji  zobowiązany jest  dokonać wpłaty  rękojmi w  kwocie     300,00 zł

o godz.11:15

nieruchomości położonej w Pabianicach, ul.Barucha 30-E  zapisanej KW  LD1P/00011533/2

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę   8.000,00 zł.

Cena  wywołania  wynosi   6.000,00 zł.

Przystępujący  do licytacji  zobowiązany jest  dokonać wpłaty  rękojmi w  kwocie     800,00 zł

o godz.11:30

nieruchomości położonej w Pabianicach, ul.Barucha 42B,C,D zapisanej KW LD1P/00013548/4

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę   18.000,00 zł.

Cena  wywołania  wynosi   13.500,00 zł.

Przystępujący  do licytacji  zobowiązany jest  dokonać wpłaty  rękojmi w  kwocie     1.800,00 zł

o godz.11:45

nieruchomości położonej w Pabianicach, ul.Barucha 32-B, 34B,C zapisanej KW  LD1P/00013025/2

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę   34.000,00 zł.

Cena  wywołania  wynosi   25.500,00 zł.

Przystępujący  do licytacji  zobowiązany jest  dokonać wpłaty  rękojmi w  kwocie     3.400,00 zł

o godz.12:00

nieruchomości położonej w Pabianicach, ul.Barucha 42E  zapisanej  KW  LD1P/00013699/7

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę   4.000,00 zł.

Cena  wywołania  wynosi   3.000,00 zł.

Przystępujący  do licytacji  zobowiązany jest  dokonać wpłaty  rękojmi w  kwocie     400,00 zł

o godz.12:15

nieruchomości położonej w Pabianicach, ul.Barucha 38A  zapisanej  KW  LD1P/00014334/8

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę   33.000,00 zł.

Cena  wywołania  wynosi   24.750,00 zł.

Przystępujący  do licytacji  zobowiązany jest  dokonać wpłaty  rękojmi w  kwocie     3.300,00 zł

 

Przystępujący   do  licytacji   zobowiązany   jest  dokonać wpłaty  rękojmi na konto Komornika nr:

24 1020 3437 0000 1602 0018 0620 PKO BP S.A O/Pabianice    najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Więcej szczegółów na:   www.komornikpabianice.pl

 

Nieruchomość można oglądać   2 tygodnie  przed licytacją ;  w  tych  też  dniach  można  oglądać akta egzekucyjne znajdujące się w biurze komornika .Prawa  osób trzecich  nie będą  przeszkodą  do  przeprowadzenia licytacji i przysądzenia  na  własność na  rzecz  nabywcy  bez  zastrzeżeń, jeżeli osoby te  przed  rozpoczęciem  przetargu   nie  złożą  dowodu,iż  wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji.Użytkowanie służebności  i  prawa  dożywotnika,  jeżeli   nie   są  ujawnione   w   księdze   wieczystej i  nie  zostaną  zgłoszone   najpóźniej  na trzy dni  przed  rozpoczęciem  licytacji  nie będą  uwzględniane w  dalszym  toku  egzekucji   i  wygasną   z  chwilą  uprawomocnienia się  postanowienia o przysądzeniu własności.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie Km 6718/16 i inne

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-04-30
Publikacja w dniu:
2019-04-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-04-30
Publikacja w dniu:
2019-04-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-04-30
Publikacja w dniu:
2019-04-30
Opis zmiany:
b/d