Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 569/19

  Sąd Rejonowy w Pabianicach I Wydział Cywilny zawiadamia o toczącym się postępowaniu z wniosku Marty Dominiak z udziałem Roberta Dominiaka (sygnatura akt I Ns 569/19) o stwierdzenie nabycia spadku po Mariannie Dominiak z domu Stępiń

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie Kmo 3/20

  Stosownie do treści art. 8 ust.9 ustawy z dnia 22 marca 2018r o komornikach sądowych

  (tekst jedn. DZ.U.2018 poz. 771) uprzejmie informuję, że po sporządzeniu sprawozdania statystycznego za rok 2019 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Gabriel Pietrasik

  Czytajwięcejo:
 • Obwieszczenie o licytacji nieruchomości Km 2266/17 P N0177 IDP469708

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Mariusz Kuźniak na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-02-2020 r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Pabianicach mającego siedzibę pod adresem ul. Partyzancka 105/127, 95-200 PABIANICE , p. IV  , odbędzie się pierwsza licytacja  5/6 ułamkowych części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu  położonego  pod adresem: 95-200 Pabianice, ul. Konopnickiej 47/44

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I C 34/19

  Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie
  Gabrieli Kołockiej - pracownika Sądu Rejonowego
  w Pabianicach adres dla doręczeń: Pabianice ul. Partyzancka 105/127 do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Pabianicach

  nieznanej z miejsca pobytu pozwanej Mirosławy Tokarczyk

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 413/19

  Przed Sądem Rejonowym w Pabianicach, pod sygn. akt I Ns 413/19, toczy się postępowanie z wniosku Katarzyny Rusinek o stwierdzenie nabycia przez Halinę Zastocką i Stanisława Depczyka w drodze zasiedzenia własności

  Czytajwięcejo: