Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 347/17

  Dnia 18 sierpnia 2017 roku Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Pabianicach I Wydziale Cywilnym w sprawie I Ns 347/17 z wniosku Jacka Dziedziczaka z udziałem Marioli Jarmakowskiej, Eweliny Jarmakowskiej, Kamila Jarmakowskiego i Leny Jarmakowksiej wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Lucjanie Jarmakowskim

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 166/17

  Przed Sądem Rejonowym w Pabianicach, sprawa I Ns 166/17 z wniosku Grażyny Chlebicz
  i Ireneusza Chlebicza, rozpoznano sprawę o stwierdzenie nabycia spadku po Piotrze Chlebiczu ostatnio zamieszkałym w Dłutowie

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 16/17

  Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie  Magdaleny Durajskiej - pracownika Sądu Rejonowego  w Pabianicach

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 560/17

  W dniu 20 lipca 2017 roku Kamila Wendler złożyła w Sądzie Rejonowym w Pabianicach I Wydział Cywilny w sprawie sygn. akt  I Ns 560/17 wykaz inwentarza spadku po Zbigniewie Grzegorzu Smolarku.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1106/14

  W Sądzie Rejonowym w Pabianicach toczy się postępowanie w sprawie sygn. I Ns 1106/14 z wniosku Agnieszki Pawlickiej- Lisowskiej oraz Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach, z udziałem Gminy Miejskiej Pabianice oraz Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Pabianicach o stwierdzenie nabycia spadku po Jadwidze Urbanowskiej.

   

  Czytajwięcejo: