Pion Ochrony

Pion Ochrony- samodzielna sekcja ochrony informacji niejawnych, którą kieruje pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych Sądu Okręgowego w Łodzi.  Sekcja stanowi odrębną komórkę organizacyjną, która odpowiada za właściwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie materiałów uprawnionym osobom. W skład pionu ochrony wchodzi Kancelaria Tajna, którą kieruje kierownik Kancelarii Tajnej oraz w skład pionu ochrony wchodzą pracownicy Sądu Rejonowego w Pabianicach spełniający wymagania określone w art 16 Ustawy o ochronie informacji niejawnych.

 

Rejestr zmian dla: Pion Ochrony

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-11-23
Publikacja w dniu:
2017-11-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-11-23
Publikacja w dniu:
2017-11-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-11-23
Publikacja w dniu:
2017-11-23
Opis zmiany:
b/d