Sprawozdania finansowe

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911), par. 34, pkt. 9  - Sąd Rejonowy w Pabianicach zamieszcza sprawozdania finansowe.

za  2018 r.

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2018 r.

Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2018 r.

Zestawienie zmian w funduszu na dzień 31.12.2018 r.

Rejestr zmian dla: Sprawozdania finansowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-05-08
Publikacja w dniu:
2019-05-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-05-08
Publikacja w dniu:
2019-05-08
Opis zmiany:
b/d