W dniach 16 września i 17 września 2019 roku Kasa Sądu Rejonowego w Pabianicach - nieczynna.

W związku z zaplanowanymi przez Centralę pracami polegającymi na aktualizacji systemu ZSRK jak i aplikacji zintegrowanych z tym systemem w dniach 16 września i 17 września 2019 roku Kasa Sądu Rejonowego w Pabianicach będzie nieczynna.

W związku z tym wpłaty można  dokonywać na wskazane poniżej konta:

69 1010 1371 0007 8122 3100 0000   NBP O/O w Łodzi  - wpisy, opłaty sądowe, grzywny;
38 1130 1017 0021 1001 4090 0004    BGK w Łodzi        - depozyty, poręczenia, zabezpieczenia;
09 1010 1371 0007 8113 9800 0000    NBP O/O w Łodzi - zaliczki sądowe.

Istnieje możliwość dokonywania płatności oraz  zakupu e-znaków  poprzez platformę internetową  opłaty.ms.gov.pl  również  w budynku Sądu   -  pomieszczenie Biura Obsługi Interesantów  - parter.

Rejestr zmian dla: W dniach 16 września i 17 września 2019 roku Kasa Sądu Rejonowego w Pabianicach - nieczynna.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-09-09
Publikacja w dniu:
2019-09-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-09-09
Publikacja w dniu:
2019-09-09
Opis zmiany:
b/d